logo

Studietur til Basel 2019

Bli med til Sveits 9.-10. april!

Turen finner sted 9.-10. april 2019 og arrangeres sammen med Kollektivtrafikkforeningen.

Basel er en mellomstor by med omtrent 180.000 innbyggere og litt over 500.000 innbyggere i omlandet. Byen har et godt utbygd kollektivsystem med buss, tog og trikk, men også en høy sykkelandel.

Liggende på grensen til Frankrike og Tyskland er Basel en internasjonal by med mange kulturer og mye historie. Her er det mye å se og oppleve, og mye spennende for kollektivinteresserte.

I løpet av turen vil det bli presentasjon fra sveitsiske kollektivselskaper og byer, fra forskning og praksis. Vi forsøker også å få med noen presentasjoner fra Tyskland og Frankrike om mulig. Byvandring og ekskursjoner er også på planen.

Mer informasjon kommer i januar. Hold av datoene!

 

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas