logo

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe

 

 

Julie Runde Krogstad 

Prosjektleder for Kollektivforum

Stilling Forsker
E-post jrk@toi.no
Telefon 99 25 48 14
Avdeling

Avdeling for mobilitet og organisering

Kjersti Visnes Øksenholt

Stilling Forsker
E-post kvo@toi.no
Direkte telefon 99 35 70 13

Avdeling

Avdeling for mobilitet og organisering

Oddrun Helen Hagen

Stilling Forsker
E-post ohh@toi.no
Telefon 91 61 61 18
Avdeling

Avdeling for mobilitet og organisering

 

Tineke de Jong

Stilling Forsker
E-post tdj@toi.no
Telefon 98 60 39 23
Avdeling

Avdeling for sikkerhet og miljø

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas