logo

Velkommen til studietur til Nantes 20.-22. april 2020

Studieturen 2020 går til Nantes, Frankrike, og arrangeres i samarbeid mellom Kollektivforum og Kollektivtrafikkforeningen.

Studieturen 2020 arrangeres i samarbeid mellom Kollektivforum og Kollektivtrafikkforeningen. I løpet av turen vil vi blant annet få høre om kollektivplanlegging og -utvikling i Nantes, mobilitetsplanlegging for bedrifter, innføring av elektrisk BRT-løsning, og hvordan Nantes jobber for å styrke kollektivtransportens konkurransekraft og attraktivitet. 

TRYKK HER FOR FORELØPIG PROGRAM 

Pris og påmelding

Turen koster 7.000 NOK eks.mva. for medlemmer og 9.000 NOK eks.mva. for ikke-medlemmer. Dette dekker hotell mandag til onsdag, mat tirsdag og onsdag, faglig og sosialt innhold i programmet, samt reisekort i Nantes. Deltakerne bestiller reise selv, se forslag lenger ned.

Påmelding åpner om kort tid. Påmeldingsfrist 3. mars 2020.

Turopplegg

Studieturen starter med ankomst og felles middag på selvkost mandag 21.april. Det faglige opplegget starter tirsdag 21. april kl. 09.00 og avsluttes onsdag 22. april kl. 15.00. Etter tilbakemeldinger fra tidligere turer har vi i år lagt inn tid til erfaringsutveksling og samarbeid mellom deltakerne som en del av programmet.

Hvorfor Nantes?

Med rundt 300.000 innbyggere (950.000 inkl. omliggende byer og kommuner) og over 136 millioner kollektivreiser i 2017 er Nantes en spennende mobilitesby. Den har høstet mye lovnad og ros for sitt arbeid med å redusere bilbruk og utslipp fra transport, blant annet gjennom økt kollektivbruk, sykkel og gange, samt at flere bedrifter har mobilitetsplaner. Kollektivsystemet består av tog, trikk, buss, BRT, ferger og mindre personferger som går på hydrogen, og har i tillegg løsninger for bildeling og sykkeldeling. Nantes er med i flere spennende EU-prosjekter om mobilitet, logistikk, mm.

Hvorfor delta?

Målet med studieturen er å bidra til faglig inspirasjon, kompetanseheving og nettverksbygging. Gjennom studieturen i 2020 vil dere få god innsikt i hvordan kollektivsystemet i Nantes fungerer, hvordan man går frem for å planlegge et robust og bærekraftig tilbud for fremtidens behov, og hvordan kollektivtransporten og mobilitet er knyttet opp mot byutviklingen fra strategisk til operasjonelt nivå.

Hvordan komme seg til Nantes?

  • Fly til Nantes via for eksempel London, Brussel, København, Paris, Amsterdam.
  • Fly til Paris og deretter TGV til Nantes (hurtigtog). Bestilling av TGV billetter foregår via https://en.oui.sncf/en/.
    • Alternativ 1: TGV fra flyplass Charles de Gaulle til Nantes. Togturen tar omtrent 3 timer og de fleste går direkte fra flyplassen til Nantes stasjon. Priser fra 400 NOK.
    • Alternativ 2: TGV fra Paris Montparnasse stasjon til Nantes. Togturen tar omtrent 2,5 timer og de fleste går direkte. En del flere avganger for dette alternativet. Priser fra 150 NOK.

Ved spørsmål ta kontakt med

Elisabeth Helene Berge, elisabeth.helene.berge@kollektivtrafikk.no, tlf.: 93089454

Maja Karoline Rynning, mkr@toi.no, tlf.: 97778053

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas