logo

Kollektivforums Årskonferanse: Hvordan styrke kollektivtransportens konkurransekraft?

Kollektivforums årskonferanse er en viktig faglig møteplass med deltakere fra hele kollektiv-Norge. Kommer du?

Tid og sted: 10. og 11. mars i Forskningsparken i Oslo

Påmeldingsfrist 28. februar. Meld deg på HER

Mer informasjon om konferansen finner du HER

PROGRAM:

Tirsdag 10.mars kl.10.00-17.00

Møteleder: Maja Karoline Rynning

10.00-10.30 Åpningsinnlegg

Samferdselsdepartementet er invitert til å åpne konferansen

10.30-12.15    Hvordan kan vi øke kollektivtransportens konkurransekraft gjennom areal- og transportutvikling på overordnet nivå?

 • Hvordan og hvorfor påvirker bystrukturen reiseatferd? Presentasjon av funn fra Oslo og Stavanger i forskningsprosjektet RESACTRA Stavanger Petter Næss (NMBU)
 • Arealstruktur og reiseatferd i mindre byer Fitwi Wolday (TØI)
 • Hvordan påvirker areal- og transportutviklingen kollektivtransportens konkurransekraft? Aud Tennøy (TØI)
 • Felles spørsmålsrunde og diskusjon

12.15-13.00    Lunsj

13.00-13.30   Hvordan påvirker overordnede planer, strategier og mål måloppnåelsespotensialet til kollektivplaner? Eva Gurine Skartland (TØI) har sett på utvikling av kollektivtilbudet i Stavanger, Trondheim, Hamar og Haugesund.

13.30-14.00    RVU 2017-2018 – hva skjer med kollektivbruken? Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) er en viktig kilde til kunnskap om transportmiddelbruk. Hvordan har kollektivbruken utviklet seg i perioden 2016-2019? Oskar Kleven (Vegdirektoratet)

14.00-14.30    Verdens første MaaS-system – erfaringer fra Helsinki

14.30-15.00    PAUSE MED SNACKS

15.00-16.00    First/last mile og bytter – en viktig men sårbar del av kollektivreisen First/last mile og bytter er viktig for tilgjengelighet, flatedekning og for den helhetlige reiseopplevelsen, men kan også være en barriere for kollektivbruk. Hvordan gjennomføres og oppleves disse delene av kollektivreisen? Hvordan påvirkes dette av byvekstavtalene?

 • Fortellinger fra kollektivreiser i Stor-Oslo Oddrun Helen Hagen (TØI)
 • Funn fa app-basert spørreundersøkelse blant kollektivreisende i Oslo Torstein Throndsen (UiO)
 • Hvilken betydning byvekstavtalene har for planlegging av god atkomst og enkle bytter innen kollektivtransporten Anders Tønnessen og Marianne Knapskog (TØI)
 • Felles spørsmålsrunde og diskusjon

16.15-16.45    Vi har invitert aktører fra kollektiv-Norge til å fortelle om spennende tiltak og grep de har gjort, fra strategisk til operasjonelt nivå, for å øke kollektivbruken og forbedre reiseopplevelsen med kollektivtransport.Vi får blant annet høre om erfaringer med Hent Meg i Kongsberg ved Johan Sigander (Brakar)

16.45-17.00    Intro til befaring i Bjørvika: Gateterminalene i Dronning Eufemias gate, hvordan fungerer de og hva kan forbedres? Dagen avsluttes med befaring i Bjørvika og påfølgende middag.

 

Onsdag 11. mars kl. 09.00-13.00                               

Møteleder: Oddrun Helen Hagen

09.00-09.45    Kollektivscenarioer i regionale transport modeller (RTM). RTM brukes i analyser av ulike scenarioer i byutredninger og i andre viktige plan- og analyseprosesser. Nylig gjennomførte TØI et prosjekt for Jernbanedirektoratet med fokus på hvordan kollektivtrafikk håndteres i RTM. Nina Fjeldheim Hoelsæter (Jernbanedirektoratet) vil fortelle om bakgrunnen for oppdraget og hvordan resultatene kan brukes. Deretter vil Marianne Knapskog (TØI) vil presentere rapporten med fokus på hvordan og av hvem scenarioer for fremtidig kollektivtilbud bør defineres.

09:45-11-00    Verktøy og analyser for kollektivplanlegging, Hvilke verktøy og analyser bruker man i kollektivplanleggingen? Er dagens verktøy er gode nok? Er det rom for forbedringer?

 • Ruteplanlegging og optimalisering av rutenettverk Espen Martinsen (Strategisk Ruteplan AS)
 • Utvikling av kollektilbudet i Hamar – erfaringer og resultater Tommy Forseth og Tom Sagen (Innlandstrafikk)
 • Bruk av verktøy og analyser for planlegging og utvikling av kollektivtilbudet ved Trondheim kommune
 • Felles spørsmål og diskusjon

11.00-11.30    PAUSE MED SNACKS

11.30-12.45    Mer kollektivdata – nye muligheter. Hvilke muligheter ligger i nye og mer omfattende kollektivdata? Hvordan kan disse bidra til å gjøre kollektivtransporten bedre og mer attraktiv?

 • Hva er nye kollektivdata og hvilke erfaringer har vi så langt? Aud Tennøy (TØI)
 • Erfaringer fra kollektivselskap med bruk av nye kollektivdata: Hva lurer vi på og hvordan finner vi ut av det? Sarah Malling (Ruter)
 • Innsamling og tilbud av kollektivdata gjennom åpne grensesnitt Svein Olav Midtstigen (EnTur )
 • Felles spørsmål og diskusjon

12.45-13.00    Oppsummering og takk for i år. Etter konferanseslutt serveres lunsj som kan nytes på stedet i hyggelig samtale med andre konferansedeltakere eller tas med for de som skal videre.

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas