logo
 • Årskonferansen 2017

  Bytter i kollektivtransportsystemet

  Kollektive reiser må planlegges som et sømløst nettverk, der forskjellige transporttilbud knyttes sammen i effektive og attraktive byttepunkter.

 • Årskonferansen 2016

  Samspill og effektivitet i transportsystemet

  Kollektivtransporten i Norge bør planlegges ut fra strategiske planer for hele transportnettet, i stedet for at planer for kollektivtransport og veg utarbeides separat.

 • Årskonferansen 2015

  - Trafikk handler ikke om trafikk!

  - Trafikk handler ikke om trafikk! Det handler om valg av hvilken type by vi vil bo i. Det handler om vi vil ha en by full av objekter eller om vi vil ha en by full av ansikter.

 • Årskonferansen 2014

  Visjoner for kollektivtrafikken i Norge og Europa

  Kollektivtransportforums årskonferanse ble arrangert mandag 3. og tirsdag 4. februar på Oslo Kongressenter. Det var stort oppmøte med om lag 70 deltagere inkludert foredragsholdere.

 • Årskonferansen 2013

  Kollektivtransportforums årskonferanse ble arrangert mandag 4. og tirsdag 5. februar på Radisson Blue Plaza Hotel. Det var stort oppmøte med om lag 70 deltagere inkludert foredragsholdere.

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas