logo
Viser fra 1 til 6 av totalt 9 artikler

Andre kontaktpersoner:

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. TØI er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Medlemmer

Våre medlemmer består av fylkeskommuner, statlige etater, kollektivselskaper og interesseorganisasjoner. Felles for dem alle er at de er opptatt av kollektivtransport. Her finner du en oversikt over medlemmene våre. 

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas