logo
  • Årskonferanse 2016

    Samspill og effektivitet i transportsystemet

    - Kollektivtransporten i Norge bør planlegges ut fra strategiske planer for hele transportnettet, i stedet for at planer for kollektivtransport og veg utarbeides separat. Det poengterte den tyske kollektiveksperten Axel Kühn i sitt foredrag på Kollektivforums årskonferanse i begynnelsen av februar.

  • Årskonferansen 2015

    - Trafikk handler ikke om trafikk!

    - Trafikk handler ikke om trafikk! Det handler om valg av hvilken type by vi vil bo i. Det handler om vi vil ha en by full av objekter eller om vi vil ha en by full av ansikter.

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. TØI er forumets sekretariat.  

Medlemmer

Agder Kollektivtrafikk, Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Jernbaneverket, Kolumbus, Møre og Romsdal fylkeskommune, NHO Transport, Norges Taxiforbund, Opplandstrafikk, Rogaland fylkeskommune, Ruter, Samferdsels-departementet, Statens vegvesen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Vestviken Kollektivtrafikk, Vest-Agder fylkeskommune

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas