logo

Studietur til Ålborg 2018

Kollektivforum og Kollektivtrafikkforeningen arrangerer studietur til Ålborg tirsdag 24. og onsdag 25. april.

Ålborg er Danmarks fjerde største by med 104.000 innbyggere, og et større tynt befolket omland. Nordjylland og Ålborg er derfor forholdsvis sammenlignbart med en del områder i Norge.

I Nordjylland er man kommet langt på områder knyttet til kollektivtrafikk. På studieturen vil vi høre mer om det myndighetene har fått til, og litt av det som er i støpeskjeen. I tillegg vil vi høre mer om nasjonale løsninger, som Danmark allerede har implementert og som vi fortsatt strever litt med i Norge.

Blir med å lær

Her finner du mer informasjon om turen og program. Merk at det kan komme endringer da ikke alle organisasjoner har bekreftet deltakelse. 

Du bestemmer selv hvordan du vil komme deg til Ålborg. Reisen er ikke inkludert i turavgiften. Programmet starter klokken 10.00 tirsdag 24. april og slutter ca. klokken 14.00 onsdag 25. april.

Påmelding

Send beskjed til lkj@toi.no innen fredag 23. mars. Gi beskjed om:

  • Navn, organisasjon, epostadresse og evt merknad på faktura
  • Hvilken pakke du ønsker
  • Spesielle mathensyn

Spørsmål?

Ta kontakt med:

  • Julie Runde Krogstad jrk@toi.no tlf. 99 25 48 14, eller
  • Christina B. Godskesen Andersen christina.andersen@kollektivtrafikk.no tlf. 45 50 45 17

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas