logo

Studietur

Studieturen arrangeres over tre-fire dager på våren. Målet er å løfte blikket og se på løsninger vi kan lære av. Turene byr på faglig program, forelesninger, diskusjoner, befaringer og ikke minst sosiale aktiviteter.

 

  • Studietur til Sør-England 2013

    Studieturen i 2013 gikk til Sør-England 13.-16. oktober. Målet med turen var å se på superbussløsninger og ulike former for samarbeid (for eksempel gjennom partnerskapsavtaler) mellom lokale/regionale myndigheter og busselskapene for å styrke kollektivtrafikken.

  • Studietur til Helsingfors 2012

    Studieturen i 2012 gikk til Helsingfors den 23.-26. september. Målet med turen var å få erfaringer og kunnskap om kollektivsystemet og kollektivprosjekter i Helsingfors, som flere år på rad har toppet undersøkelser om publikums tilfredshet med kollektivtrafikken.

Viser fra 7 til 8 av totalt 8 artikler

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas