logo

Studietur

Studieturen arrangeres over tre-fire dager på høsten. Målet er å løfte blikket og se på løsninger vi kan lære av. Turene byr på faglig program, forelesninger, diskusjoner, befaringer og ikke minst sosiale aktiviteter.

 • Studietur til Madrid 2017

  Årets studietur gikk til Madrid 3.-6. september. Madrid er en spennende by, med en tett og levende sentrumskjerne med mange plassrom og mye aktivitet.

 • Studietur til Gøteborg og Jönköping 2016

  23.-26. oktober 2016 gikk turen til Gøteborg og Jönköping. Vi lærte bl.a. om Volvos elbussløsninger og bussprioritering i rundkjøring. 

 • Studietur til Den Haag, Rotterdam og Utrecht 2015

  20. til 23. september reiste vi på studietur til Den Haag, Rotterdam og Utrecht. Et mål for turen var å lære mer om areal- og transportplanlegging, og hvordan sykkel kombineres med kollektivtransport.

 • Studietur til Wien og Graz 2014

  14. til 17. september 2014 reiste vi på studietur til Wien og Graz. Et viktig tema på turen var mulitmodalitet, altså samspill mellom ulike transportformer.

 • Studietur til Sør-England 2013

  Studieturen i 2013 gikk til Sør-England 13.-16. oktober. Målet med turen var å se på superbussløsninger og ulike former for samarbeid (for eksempel gjennom partnerskapsavtaler) mellom lokale/regionale myndigheter og busselskapene for å styrke kollektivtrafikken.

 • Studietur til Helsingfors 2012

  Studieturen i 2012 gikk til Helsingfors den 23.-26. september. Målet med turen var å få erfaringer og kunnskap om kollektivsystemet og kollektivprosjekter i Helsingfors, som flere år på rad har toppet undersøkelser om publikums tilfredshet med kollektivtrafikken.

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas