logo

Kollektivforum i media

 • Selvkjørende biler kan forhindre spøkelsesbilisme - Samferdsel

  19.10.2018

  Spøkelsesbilisme - dette at trafikanter kjører mot kjøreretningen - er et godt eksempel på situasjoner der selvkjørende biler kan ha sin relevans og gi positive sikkerhetseffekter, poengterer TØI-avdelingsleder Michael W.J.

 • Faktisk.no: Ikke sikkert at det er blitt 500 000 færre fotgjengere på Karl Johan

  18.10.2018

  Konklusjon: Faktisk ikke sikkert Man kan ikke slå fast at det har blitt 500 000 færre fotgjengere på Karl Johan. Det er registrert 430 000 færre passeringer i deler av Oslos hovedgate hittil i år enn i fjor, fra og med februar.

 • Mot cruise-dobling på ti år

  18.10.2018

  Tall fra i fjor og i år og en ny prognose fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at antallet cruiseanløp vil fordobles de neste tiårene.

 • Så mye øker hastigheten med færre biler

  18.10.2018

  Når trafikken på Oslo-veiene går ned, fører det til at hastighetene går kraftig opp. Sjekk tallene fra Statens vegvesen og Transportøkonomisk Institutt.

 • Samferdselens dilemma: Miljøutsleppa går ned, biltrafikken aukar

  17.10.2018

  Fylkesstatistikk for Møre og Romsdal 2018 byr på fleire dilemma: Klimagassutsleppa går ned, og fleire køyrer elbil og buss. Samstundes aukar personbiltrafikken, og sykketala skuffar.

 • Ny rapport: Talet på cruiseturistar i Noreg kan dobla seg

  17.10.2018

  Talet på cruiseturistar i Noreg kan dobla seg frå 800.000 til 1,6 millionar i 2060, viser ein prognose frå Transportøkonomisk institutt (TØI). Talet er likevel lågare enn tidlegare spådommar om cruisevekst.

 • Den voldsomme cruise-veksten vil flate ut

  17.10.2018

  Asiaterne reiser heller i egen verdensdel. Cruiseveksten man har sett de to siste årene i Norge vil flate ut, viser nye prognoser fra TØI. En av årsakene er at asiaternes reisemønster ikke er blitt som ventet.

 • Foreslår å sette ned fartsgrensene på norske veier

  17.10.2018

  Målet er å redde liv. (BROOM) De generelle fartsgrensene i Norge er på 50 km/t i tettbygde strøk - og 80 km/t utenfor tettbygde strøk. Men dette kan det bli en endring på.

 • Firedobling av antall cruiseturister på mindre enn 20 år

  16.10.2018

  I en ny rapport er det utarbeidet oppdaterte prognoser for cruisetrafikken - primært antall anløp av cruiseskip - i norske havner på kort og lang sikt (2022, 2028, 2040, 2050 og 2060).

 • Amerikanerne lærer å kjøre på glatta før Nato-øvelse

  16.10.2018

  Men bare fire av 30 land har tatt glattkjøringskurset, til tross for oppfordringer fra Forsvaret. Dører, ledninger og alt som er rundt oss rister. Vindusviskerne går på full guffe og dekkene hyler idet hjulene låser seg.

 • Norge ikke i nærheten av å nå mål om klimakutt i samferdsel

  16.10.2018

  Norge er ikke i nærheten av å nå målet om 40 prosent klimakutt i samferdsel. Det viser beregninger gjort av Transportøkonomisk Institutt, skriver Klassekampen.

 • Miljøvridning uten miljøeffekt

  16.10.2018

  Flyavgiften får en "grønn profil", sa Siv Jensen under framleggingen av årets statsbudsjett. Vi har regnet på klimaeffekten av vridningen. Resultatet: tiltaket har ingen klimaeffekt!

 • Miljøavgift gjør 98 prosent av alle flyreiser billigere

  16.10.2018

  Stortinget ba regjeringen gjøre det dyrere å fly langt enn kort, uten å utrede klimaeffekten. Regjeringen har fulgt opp med en avgift som gjør de aller fleste flyturene billigere enn før.

 • Klima blir oversett

  16.10.2018

  Politikerne fremhever ofte klimahensyn, men i bypolitikken havner klima nederst. Regjeringen presenterte nylig planer for nedjusterte byggehøyder på det nye Regjeringskvartalet.

 • Jekker ned etter «vanvittig» vekst i Asia

  15.10.2018

  Antall cruiseturister i Norge vil dobles fra 800.000 i år til 1,6 millioner i 2060, ifølge nye prognoser fra TØI. Dermed vil den voldsomme veksten de to siste årene flate ut.

 • FrP: - Uaktuelt å sette ned fartsgrensene

  15.10.2018

  Regjeringspartiet reagerer på dagens forslag fra TØI, om å redusere fartsgrensene i 80- og 50-soner med 10 km/t. - For FrP er det helt uaktuelt at fartsgrensene skal settes ned til 70 og 40 km/t.

 • Vurderer å senke fartsgrensene over hele landet

  15.10.2018

  Kan bli nytt tiltak for å nå «Nullvisjonen». En ny rapport fra Rune Elvik ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at det kan spares mange liv hvert år ved en generell senking av fartsgrensene.

 • Foreslår å sette ned fartsgrensene på norske veier

  15.10.2018

  Målet er å redde liv. De generelle fartsgrensene i Norge er på 50 km/t i tettbygde strøk - og 80 km/t utenfor tettbygde strøk. Men dette kan det bli en endring på.

 • Vurderer å sette ned farten til 70 og 40

  15.10.2018

  Vegdirektoratet vurderer en rapport fra TØI som hevder senking av fartsgrensene kan spare opp til 35 liv og 135 hardt skadde. Det er snakk om å senke fartsgrense med 10 kilometer i timen på hele vegnettet.

 • Vil sette ned fartsgrensen fra 80 til 70

  15.10.2018

  Vegdirektoratet vurderer en rapport fra TØI som hevder senking av fartsgrensene kan spare opp til 35 liv og 135 hardt skadde. Rapporten fra Transportøkonomisk institutt (TØI) er laget på oppdrag fra Vegdirektoratet.

 • En svart dag for godstogene i Norge

  14.10.2018

  Tog burde vært den foretrukne transporten for gods over lange avstander. Fredag 12. oktober var en trist dag for alle som tror på jernbanen som en mer miljøvennlig og trafikksikker måte å frakte gods på enn lastebiler på vegene.

 • Vil ha bort mobilbruken blant fotgjengere

  14.10.2018

  - Når så mange sier at de bruker mobiltelefonen mens de går eller sykler, så er det problematisk, sier seniorrådgiver Rita Aarvold i Vegdirektoratet. Det melder NRK.

 • Vil sjekke fotgjengeres mobilbruk

  13.10.2018

  I en spørreundersøkelse gjort av Statens vegvesen i samarbeid med Transportøkonomisk institutt, svarer 90 prosent at de bruker mobilen mens de går i trafikken. Nå vil de gjennomføre en større kartlegging av mobilbruk blant myke trafikanter.

 • Vil ha ned mobilbruken blant fotgjengere

  13.10.2018

  90 prosent bruker mobilen mens de går i trafikken, viser ny undersøkelse. Nå vil Statens vegvesen finne ut om det fører til flere ulykker.

 • Bring-sjåfør filmet testjuks - fikk riktig svar på forhånd

  13.10.2018

  Østeuropeiske sjåfører som kjører Bring-vogntog i Norden ble instruert i hvordan de skulle svare på en test i veitrafikksikkerhet. En sjåfør filmet i skjul.

 • EKTEFELLE RYDDER OPP: Bilfritt byliv handler ikke om klima eller luft likevel

  12.10.2018

  Tidligere i år predikerte byråd Lan Marie Berg at bilene måtte bort fra Oslo, fordi MGD "ville fikse Oslolufta". Så viste det seg at luften i hovedstaden var mer enn ren nok.

 • Gode frukter av mange års trafikk- og miljøforskning - Samferdsel

  12.10.2018

  «At nullvisjonsmålet hva gjelder barneulykker i dag nesten er nådd, illustrerer de store samfunnsendringer som har skjedd de seneste 40-50 årene», skriver TØI-forsker Marika Kolbenstvedt i dette tilbakeblikket på sin lange forskerkarriere.

 • Bring-sjåfør filma testjuks - fekk rett svar på førehand

  12.10.2018

  Austeuropeiske sjåførar som køyrer Bring-vogntog i Norden, vart instruerte i korleis dei skulle svare på ein sikkerheitstest. Ein sjåfør filma i skjul. Sjåførane køyrde for Bring Trucking, det slovakiske dotterselskapet i Posten Noreg-gruppa.

 • Bring-sjåfør filmet testjuks - fikk riktig svar på forhånd

  12.10.2018

  annonse Østeuropeiske sjåfører som kjører Bring-vogntog i Norden ble instruert i hvordan de skulle svare på en test i veitrafikksikkerhet. En sjåfør filmet i skjul.

 • Hamar skal være bedre enn Norge

  11.10.2018

  Energi og miljø. Hamar kommune har tatt mål av seg til å minske klimagassutslippene mer enn det landet har forpliktet seg til. Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud ønsker at kommunen skal være blant landets beste.

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas