logo

Årskonferansen 2019

Kollektivtransporten som samfunnsaktør

12. og 13. februar handler det om kollektivtransporten som samfunnsaktør som bidrar til bærekraft og som muliggjør grønne mobilitetsvalg.

Kollektivtransporten er en viktig samfunnsaktør, og spiller en vesentlig rolle i hverdagen for mange.

Kollektivforums årskonferanse vil belyse flere viktige aspekter ved kollektivtransporten som en samfunnsaktør som bidrar til et bærekraftig samfunn og som muliggjør grønne mobilitetsvalg for alle.

På konferansen vil vi få det nyeste fra forskningen, erfaringer fra byer og tettsteder, samt kommentarer fra aktører som NHO Transport, Vegseneset og DiFi om hvordan styrke kollektivtransporten som samfunnsaktør.

MELD DEG PÅ HER

Påmeldingsfrist 1.februar

TID OG STED

12.-13. februar fra kl 09:00 om morgenen, Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Oslo.

LITT OM INNHOLDET PÅ KONFERANSEN

Se program for full oversikt over tidspunkter og pauser mm.

Dag 1: Grønn mobilitet for alle

 • Samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP)
 • The evolution of Oslo’s public transport system - how elements of the existing governance structure of public transport systems might drive performance outcomes, ved Fabio Hirschhorn, Delft University of Technology - og med kommentar fra Frode Hvattum, Ruter
 • Brukeropplevelser og utfordringer
  • Når kollektivtransporten ikke er tilgjengelig for alle, ved TØI-forsker Anja Nielsen
  • Kollektivtransport som sosial og produktiv arena, ved Guro Berge, Statens vegvesen Vegdirektoratet
 • Mobilitetsplanlegging som en del av samfunnsansvaret
  • Presentasjon av ulike «hente-tilbud» ved Ruter, Kolumbus og AtB
  • User Adoption of Innovations in a Sustainability Transitions Context, ved TØI-forsker Cyriac George
  • Evaluering av "Hjem-Jobb-Hjem" ved Daniela Müller-Eie, UiS
  • Kommentar ved TØI-forsker Jørgen Aarhaug
 • Sofasamtale om hvordan man sikrer grønn mobilitet for alle

Dag 2: Barrierer og forutsetninger for innføring av nullutslippsteknologi i kollektivtrafikken

 • Barrierer og forutsetninger – hva sier forskningen?
  • Miljøteknologi ved TØI-forsker Rolf Hagman
  • Konkurranse og anbud i kollektivtransport: Konkurranse i markedet vs. for markedet ved forskningsleder ved TØI Nils Fearnley
 • Bruk av innkjøpskraft
  • Enova ved seniorrådgiver Merete Knain
  • Vegdirektoratet med ferge som case, ved Erlend Sandvik eller Joakim Rønneberg, ferjeprosjektet
  • Difi- Dialog gir bedre anskaffelser av rutebusstjenester ved Odd Olaf Schei
  • Erfaringer kollektivselskap/fylkeskommune
 • Erfaringer fra tilbyder/operatør
  • NHO transport ved adm.dir Jon H. Stordrange
  • Nobina ved ad.dir. Jan Volsdal
  • Norled ved regionsjef ferger Inge André Utåker
 • Debatt: En nullutslipps kollektivtransport – hvordan få fortgang i sakene?
  • Vegdirektoratet ved Erlend Sandvik eller Joakim Rønneberg, ferjeprosjektet
  • Difi ved Odd Olaf Schei
  • NHO Transport ved Jon H. Strodrange
  • Norled (ferge) ved regionsjef ferger Inge André Utåker
  • TØI ved direktør Gunnar Lindberg
  • ZERO ved fagansvarlig for transport Christine Holtan Bøgh

Pris

Konferansen arrangeres til selvkostpris for medlemmer. Prisen inkluderer deltagelse og lunsj begge dager og er oppgitt med og uten middag på tirsdag.

For informasjon kontakt Maja Karoline Rynning

  Medlem Ikke medlem
Uten middag 1650 kroner 4500 kroner
Med middag 2200 kroner 5050 kroner

 

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas