logo

Arbeidsseminar

Her skal du finne oversikt over innholdet på arbeidsseminarene de siste par årene.

  • Arbeidsseminar 24. november 2014

    Planlegging på tvers av organisasjonsgrenser – hva gir suksess?

    Kollektivtransporten planlegges i samspill mellom arealmyndigheter og ulike transportmyndigheter. Vi ser på ulike case og drøfter hvordan planlegging på tvers av organisasjoner kan bli effektiv og gi et godt kollektivtilbud tilpasset byområdets behov.

  • Arbeidsseminar 21. mai 2014

    Hvordan få bussen raskere frem?

    Vårens arbeidsseminar i Kollektivtrafikkforum legger vi opp som et interaktivt seminar hvor vi sammen drøfter tiltak for hvordan bussene kan komme raskere frem!

Viser fra 7 til 8 av totalt 8 artikler

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas